Այսօր: Կիրակի, 27 Նոյեմբերի 2022թ.
Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 22
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 135-Ն
  Փաստաթուղթը հեռացված է հեղինակի կողմից:

ՆԱԽԱԳԻԾ 135-Ն


Զեկ. ԷՄՄԱ ՅԱՅԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 94-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, 83-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 90-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդ և 6-րդ մասերով, <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդ և 5-րդ մասերով, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի   1-ին կետով, 34-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանին

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝

 Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի 2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին>> թիվ 94-Ն որոշման մեջ բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1. Եկամտային մաս

1) <<Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար>> 13513 տողում գրված <<58660000 հիսունութ միլիոն վեց հարյուր վաթսուն հազար>> թիվը և բառերը փոխարինել <<47330000 քառասունյոթ միլիոն երեք հարյուր երեսուն հազար>> թվով և բառերով:

 2) <<Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների (երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ և այլն) ծառայություններից օգտվողների համար>> 13514 տողում գրված <<19015600 տասնինը միլիոն տասնհինգ հազար վեց հարյուր>> թիվը և բառերը փոխարինել <<18325600 տասնութ միլիոն երեք հարյուր քսանհինգ հազար վեց հարյուր>> թվով և բառերով:

2. Ծախսային մաս

1) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների պահուստային ֆոնդ բաժնի 1112 <<Պահուստային միջոցներ>> (4891) հոդվածում գրված <<207912460  երկու   հարյուր  յոթ միլիոն ինը հարյուր տասներկու  հազար  չորս հարյուր վաթսուն>> թիվը և բառերը փոխարինել  <<65096560 վաթսունհինգ միլիոն իննսունվեց հազար հինգ հարյուր վաթսուն>> թվով և բառերով:

   2)Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում բաժնի 01.1.1 դասակարգմամբ <<մասնագիտական  ծառայություններ >> (4241) հոդվածում գրված <<230000 երկու հարյուր երեսուն  հազար>> թիվը և բառերը փոխարինել <<430000 չորս հարյուր երեսուն հազար >> թվով և բառերով (200000 երկու հարյուր հազար դրամ՝ ներտնային սպասարկման  ծառայության  ծախս):

   3)Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում բաժնի 01.1.1 դասակարգմամբ <<ընդհանուր բնույթի այլ  ծառայություններ >> (4239) հոդվածում գրված <<270000 երկու հարյուր յոթանասուն հազար>> թիվը և բառերը փոխարինել <<70000 յոթանասուն հազար>> թվով և բառերով:

    4)Ջրամատակատակարարման բաժնի 0631 դասակարգմամբ  <<Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում >> (4251) հոդվածում գրված <<26200000 քսանվեց միլիոն  երկու հարյուր հազար >> թիվը և բառերը փոխարինել <<48577000  քառասունութ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունյոթ  հազար>> թվով և բառերով):(Սարալանջի,Պեմզաշենի,Նահապետավանի,Մեծ Մանթաշի  ջրամատակարարման համակարգի մասնակի նորոգում 22377000)

    5) Փողոցների լուսավորում բաժնի 06.4.1 դասակարգմամբ <<Շենքերի և շինությունների կառուցում>> (5112) հոդվածում գրված <<526100 հինգ հարյուր քսանվեց հազար  մեկ հարյուր >> թիվը և բառերը փոխարինել <<32177100 երեսուներկու միլիոն  մեկ հարյուր  յոթանասունյոթ հազար մեկ հարյուր>> թվով և բառերով: (փողոցների լուսավորության  սուբվենցիոն ծրագիր  10 չափաբաժին 45%համայնքի ներդրում-31651000):

  6) Մշակութի տներ, ակումբներ, կենտրոններ  բաժնի 08.2.3 դասակարգմամբ <<Շենքերի և շինությունների  կապիտալ վերանորոգում>> (5113) հոդվածում  գրված <<6740000վեց միլիոն յոթ հարյուր քառասուն հազար >> թիվը և բառերը փոխարինել <<75477900  յոթանասունհինգ միլիոն  չորս հարյուր յոթանասունյոթ   հազար ինը հարյուր>>  թվով և բառերով; (սուբվենցիոն ծրագիր համայնքի ներդրում 55%,փանիկի մշակույթի տուն -54962685,սարալանջի շակույթի տուն -13775215,ընդամենը 68737900):

    7) Նախադպրոցական կրթություն բաժնի 09.1.1 դասակարգմամբ  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական  պետական (համայնքային) կազմակերպություններին>> (4511) հոդվածում  գրված <<353730200 երեք հարյուր հիսուներեք միլիոն յոթ հարյուր երեսուն հազար երկու հարյուր>> թիվը և բառերը փոխարինել <<354800200 երեք հարյուր հիսունչորս միլիոն  ութ հարյուր հազար երկու հարյուր>>  թվով և բառերով: (Արթիկի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի <Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական  պետական (համայնքային) կազմակերպություններին>> (4511) հոդվածում  գրված <<39998000 երեսունինը միլիոն ինը հարյուր իննսունութ հազար>> թիվը և բառերը փոխարինել <<41068000 քառասունմեկ միլիոն վաթսունութ հազար>>  թվով և բառերով, 1070000 Արթիկի թիվ 3 մանկապարտեզ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կոյուղու նորոգման համար):

     8) Արտադպրոցական դաստիարակության 09 .5. 1 դասակարգմամբ <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական  պետական (համայնքային ) կազմակերպություններին>> (4511) հոդվածում  գրված <<215266100  երկու հարյուր տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր վաթսունվեց հազար մեկ հարյուր>> թիվը և բառերը փոխարինել <<215796100 երկու հարյուր տասնհինգ միլիոն յոթ հարյուր իննսունվեց հազար մեկ հարյուր>>  թվով և բառերով: (Արթիկի մարզադպրոց  ՀՈԱԿ-ի <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական  պետական (համայնքային ) կազմակերպություններին>> (4511) հոդվածում  գրված <<22710000  քսաներկու միլիոն յոթ հարյուր տաս հազար>> թիվը և բառերը փոխարինել <<23240000 քսաներեք միլիոն երկու հարյուր քառասուն>>  թվով և բառերով, 530000 Արթիկի մարզադպրոց  համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատավարձի ֆոնդի ավելացման համար):

9) Ճանապարհային տրանսպորտ  բաժնի 04.5.1 դասակարգմամբ <<նախագծահետազոտական ծախսեր>> (5134) հոդվածում գրված  <<6818000  վեց   միլիոն ութ հարյուր տասնութ  հազար>>թիվը և բառերը փոխարինել <<7308000 յոթ միլիոն  երեք հարյուր  ութ հազար>>  թվով և բառերով: (490000 նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների արժեքի փոփոխություն):

10)  Ռազմական պաշտպանություն բաժնի 02.1.1 դասակարգմամբ <<Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ>> (4239) հոդվածում գրված <<0 զրո>> թիվը և բառը փոխարինել <<1980000 մեկ միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար>> թվով և բառերով:

11)  Ռազմական պաշտպանություն բաժնի 02.1.1 դասակարգմամբ <<Գրասենյակային նյութեր և հագուստ>> (4261) հոդվածում գրված <<0 զրո>> թիվը և բառը փոխարինել <<990000 ինը հարյուր իննսուն հազար>> թվով և բառերով:

12)  Ռազմական պաշտպանություն բաժնի 02.1.1 դասակարգմամբ <<Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր>> (4267) հոդվածում գրված <<0 զրո>> թիվը և բառը փոխարինել <<990000 ինը հարյուր իննսուն հազար>> թվով և բառերով:

13)  Ռազմական պաշտպանություն բաժնի 02.1.1 դասակարգմամբ <<Հատուկ նպատակային այլ նյութեր>> (4269) հոդվածում գրված <<0 զրո>> թիվը և բառը փոխարինել <<990000 ինը հարյուր իննսուն հազար>> թվով և բառերով:

14) Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) բաժնի 01.6.1 դասակարգմամբ <<Մասնագիտական ծառայություններ>> (4241) հոդվածում գրված <<16070000 տասնվեց միլիոն յոթանասուն հազար>> թիվը և բառերը փոխարինել <<17060000 տասնյոթ միլիոն վաթսուն հազար>> թվով և բառերով:

 

 

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՆԱՆԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԷՄՄԱ ՅԱՅԼՈՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ազատության հր. 1
(0244)5 20-21, 5 26-04
artik.shirak@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2071
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner