Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
                                    Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
                                 ք. Արթիկ, (0244)5 20-21, 5 26-04, artik.shirak@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2020թվականի N 44-Ա

ՀԱՅԿ ԵՐՋԱՆԻԿԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ 

Հայկ Երջանիկի Հակոբյանը (ծնված 28 հունիսի 1964թվականին, անձնագիր AK 0451164 տրված 25 փետրվարի 2010 թվականին 028-ի կողմից) դիմել է Արթիկ համայնքի ղեկավար Մխիթար Վարագյանին համայնքի Բաղրամյան փողոց 10/13 հասցեում իր սեփականությունը հանդիսացող՝ 0.01591 հա մակերեսով հողամասի  նպատակային նշանակությունը փոփոխելու համար:

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ կետով,Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետով, 10-րդհոդվածի 3-րդ մասով,Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1920-Ն որոշման 25-րդկետի 2-րդենթակետով,13-րդ կետով, <<Քաղաքաշինությանմասին>> Հայաստանի Հանրապետությանօրենքի 14.3 հոդվածի 12-րդ և 14-րդմասերով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2009թվականի դեկտեմբերի 22 N1064-Ա որոշմամբ ստեղծված Հայաստանի Հանրապետության համայքների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակաման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի 18-ի  N 1/փ-29 դրական եզրակացությունը և Արթիկ համայնքի ավագանու 2019թվականի հոկտեմբերի 10-ի N40-Ա որոշումը                                                                     

                                                                                                             ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ`

1.Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզիԱրթիկի քաղաքային համայնքիԲաղրամյան փողոց 10/13 հասցեում գտնվող ՀայկՀակոբյանի և Անահիտ Հակոբյանի սեփականությունը հանդիսացող՝ 0.01591 հա մակերեսով արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության արդյունաբերական օբյեկտների գործառնական նշանակության հողը /կադաստրային ծածկագիր` 08-002-0040-0159/ փոփոխել բնակավայրերի նպատակային նշանակության, հասարակական կառուցապատման  գործառնական նշանակության հողի, այդ հողամասում առկա շինությանը բազմաֆունկցիոնալ առևտրի սրահ գործառնական նշանակությանը համապատասխան հողօգտագործում ապահովելու համար:

2.Հողամասի նպատակային ևգործառնականնշանակություններիփոփոխությունըպետական գրանցում ստանալուց  հետո ընդգրկել համայնքի հողային ֆոնդի տարեկան ընթացիկ հաշվառման տվյալներում, համայնքի հողային հաշվեկշռում և արտացոլել համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզում:

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում օրենքով սահմանված կարգով իրազեկելու հաջորդող օրվանից:

                            

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ՄԽԻԹԱՐ ՎԱՐԱԳՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Արթիկ