Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
                                    Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
                                 ք. Արթիկ, (0244)5 20-21, 5 26-04, artik.shirak@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
01 ՀՈՒԼԻՍԻ 2020թվականի N 184-Ա

ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 10/21 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԱՍՏԻՃԱՆԱՀԱՐԹԱԿԸ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՀԱՅԿ ԵՐՋԱՆԻԿԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Արթիկ համայնքի բնակիչ Հայկ ՀակոբյանըԲաղրամյան փողոց 10/21  հասցեում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի վրա ինքնակամ կառուցել է աստիճանահարթակ,որի նկատմամբ ճանաչվել է Արթիկ համայնքի սեփականության իրավունքը (հիմք՝ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման N 26052020-08-0013 վկայական),Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ և 24-րդ կետով,Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի 1.1 մասով, 81-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի N 912-ն որոշմամբ հաստատված կարգի 34.2-րդ կետի և 35-րդ կետի զ) ենթակետի պահանջներով, հաշվի առնելով, որ տարածքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված հողամասերի վրա,Արթիկքաղաքիհողերիտարածագնահատման 1-ինգոտում և հիմք ընդունելով Արթիկի քաղաքային համայնքիքաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման)  փաստաթղթերը ու Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանու 2020թվականի հունիսի 18-ի N28-Ա որոշումը

                                                                  

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ`

1.Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող Բաղրամյան փողոց 10/21 հասցեում ինքնակամ կառուցված 17.84քմ մակերեսով աստիճանահարթակը  եվ դրա պահպանման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ համապատասխան 20,07քմ մակերեսով հողամասը 10(տաս) տարի ժամկետով՝վարձակալության իրավունքով, տրամադրել Հայկ Հակոբյանին:

2.Սույն որոշման 1-ին կետում նշված աստիճանահարթակի և հողամասի վարձակալության  տարեկան վարձավճարի չափ սահմանել՝ 1քմ-ի համար 1000 դրամ՝ ընդհանուր 20070,00 (քսան հազար յոթանասուն դրամ)Հայաստանի Հանրապետության դրամ:

3. ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածկարգով Հայկ Հակոբյանի հետ կնքել հողի վարձակալության պայմանագիր, որից բխող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում օրենքով սահմանված կարգով իրազեկման հաջորդող օրվանից:

   

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ՄԽԻԹԱՐ ՎԱՐԱԳՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Արթիկ