Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
                                    Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
                                 ք. Արթիկ, , artik.shirak@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ՀՈՒԼԻՍԻ 2019թվականի N 280-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 13 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՎԱՌԼԱՄ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՀԱՋԱԹՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՅՑՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածով,Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի թիվ  912-Ն որոշման 4-րդ կետով, 12-րդ կետով,13-րդ կետի<<բ>> ենթակետով ևհաշվի առնելով Աղվան Ֆերիկի Հաջաթյանի (անձնագիր AM 0835997, տրված 18 օգոստոսի 2012 թվականին 028-ի կողմից) 03 հուլիսի 2019 թվականի N 1636 դիմումն ու անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 14 օգոստոսի 2018 թվականի N 14082018-08-0018վկայականը

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ`

1.ՎառլամՀովհաննեսիՀաջաթյանին (1/2) (անձնագիր BA 0305595, տրված 30 հունվար2014թվականին001-իկողմից)ևԱղվան Ֆերիկի Հաջաթյանին (1/2)պատկանող 14օգոստոսի2018 թվականի անշարժ գույքի  սեփականությանիրավունքի վկայականով /N 14082018-08-0018/ փաստագրված Հայաստանի Հանրապետություն Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Կասյան փողոց 13 հասցեում գտնվող անշարժ գույքից առանձնացվող 0,02771հա մակերեսով հողամասին և նրան ամրակայված շենք-շինություններին տրամադրել Հայաստանի Հանրապետություն Շիրակի մարզ, Արթիկ համայնք, Կասյան  փողոց 13 հասցեն:

2.Արթիկ համայնքի Կասյան Փողոց 13 հասցեում գտնվող քաղաքացի Վառլամ Հովհաննեսի Հաջաթյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 08-002-0061-կադաստրային ծածկագրով հողատարածքում  ինքնակամ կառուցված 6,25քմ մակերեսով պահեստը ճանաչել օրինական:

3.Ընդունել ի գիտություն, որ

  1)Կառույցի պահպանումը չի խախտում այլ անձանց իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերը կամ վտանգ չի սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը:

  2)Շինությունները կառուցված չեն ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ անվտանգության  գոտիներում կամ կառուցված չեն քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների էական խախտումներով և չեն  առաջացնում հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու իրավունք:

4.Սահմանել, որ սեփականատերը

  1)սույն որոշման ընդունման օրվանից 60-օրյա ժամկետում Արթիկ համայնքի բյուջեի 900205101125 հաշվին  պետք է վճարի 5375 ( հինգ հազար երեք հարյուր յոթանասունհինգ) Հայաստանի Հանրապետության դրամ  օրինականացման վճարը:

  2)իր միջոցների հաշվին պետք է վճարի կառույցի գույքային իրավունքների պետական գրանցման հետ       կապված վճարներն ու տուրքերը:

5.60-օրյա ժամկետում օրինականացման համար սահմանված գումարը չվճարելու դեպքում նշված ինքնակամ   կառույցները ենթակա չեն գրանցման, իսկ սույն որոշումը համարվում է ուժը կորցրած:

6.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում քաղաքացուն օրենքով սահմանված կարգով իրազեկելու հաջորդող օրվանից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ՄԽԻԹԱՐ ՎԱՐԱԳՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Արթիկ